Contact
Catamaran Yacht 'MALA', 6 PAX, 2 Crew, 57.00 Ft, 17.00 Meters, Built 2008, Lagoon, Refit Year 2019
Catamaran Yacht 'MALA', 6 PAX, 2 Crew, 57.00 Ft, 17.00 Meters, Built 2008, Lagoon, Refit Year 2019

MALA Yacht Charter Guide

MALA Yacht Photo Tour